Ô nhiễm không khí tại Wingles, Nord-Pas-de-Calais: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Wingles, Nord-Pas-de-Calais: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Wingles, Nord-Pas-de-Calais
-
no data
Đã cập nhật t5, 7 tháng 7 2016
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
SO2 AQI
-Wingles, Nord-Pas-de-Calais, France SO2 (Khí SO2)  measured by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais.
Values are converted to the US EPA AQI standard.04
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Wingles, Nord-Pas-de-Calais, France  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).711
Áp suất không khí
-Wingles, Nord-Pas-de-Calais, France  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10131020
Độ ẩm
-Wingles, Nord-Pas-de-Calais, France  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5285
Gió
-Wingles, Nord-Pas-de-Calais, France  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).314

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Wingles, Nord-Pas-de-Calais, France no data - t5, 7 tháng 7 2016 12:00

Air Quality Data provided by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais (atmo-hdf.fr)

Note that the measurement for and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Salome, Nord-Pas-de-Calais

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.