Ô nhiễm không khí tại Mardyck, Nord-Pas-de-Calais: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Mardyck, Nord-Pas-de-Calais: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Mardyck, Nord-Pas-de-Calais
31
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 0
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
31Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais.
Values are converted to the US EPA AQI standard.153
O3 AQI
1Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France O3 (Ô-zôn) measured by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais.
Values are converted to the US EPA AQI standard.125
NO2 AQI
12Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France NO2 (Khí NO2) measured by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais.
Values are converted to the US EPA AQI standard.220
SO2 AQI
1Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France SO2 (Khí SO2) measured by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais.
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
CO AQI
0Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France CO (Khí CO) measured by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
0Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-27
Áp suất không khí
1004Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10011005
Độ ẩm
1Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).146
Gió
-Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).08

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Mardyck, Nord-Pas-de-Calais, France Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 00:00

Air Quality Data provided by Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais (atmo-hdf.fr)

Note that the measurements for O3 (Ô-zôn) and CO (Khí CO) are taken from the station Grande-synthe, Nord-Pas-de-Calais

Tìm kiếm thành phố khác?



Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.