Ô nhiễm không khí tại Avenue Maurice Bishop, Martinique: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Avenue Maurice Bishop, Martinique: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Avenue Maurice Bishop, Martinique
-
no data
Đã cập nhật t6, 22 tháng 7 2016
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
-Avenue Maurice Bishop, Martinique, France PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Madininair La qualité de l’air en Martinique.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1462
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Avenue Maurice Bishop, Martinique, France  t (nhiệt độ)  measured by Weather Underground.2631
Áp suất không khí
-Avenue Maurice Bishop, Martinique, France  p (pressure)  measured by Weather Underground.10141026
Độ ẩm
-Avenue Maurice Bishop, Martinique, France  h (humidity)  measured by Weather Underground.66100

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Avenue Maurice Bishop, Martinique, France no data - t5, 21 tháng 7 2016 16:00

Air Quality Data provided by the Madininair La qualité de l’air en Martinique (madininair.fr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.