Ô nhiễm không khí tại St De Baie Mahault, Guadeloupe: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của St De Baie Mahault, Guadeloupe: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực St De Baie Mahault, Guadeloupe
12
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 5
Nhiệt độ.: 22°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
12St De Baie Mahault, Guadeloupe, France PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by GWAD AIR, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l Air en Guadeloupe.
Values are converted to the US EPA AQI standard.535
O3 AQI
4St De Baie Mahault, Guadeloupe, France O3 (Ô-zôn) measured by GWAD AIR, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l Air en Guadeloupe.
Values are converted to the US EPA AQI standard.213
NO2 AQI
-St De Baie Mahault, Guadeloupe, France NO2 (Khí NO2) measured by GWAD AIR, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l Air en Guadeloupe.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3670
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
22St De Baie Mahault, Guadeloupe, France t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2231
Áp suất không khí
1014St De Baie Mahault, Guadeloupe, France p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10131017
Độ ẩm
97St De Baie Mahault, Guadeloupe, France h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).62100
Gió
1St De Baie Mahault, Guadeloupe, France w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí St De Baie Mahault, Guadeloupe, France Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 05:00

Air Quality Data provided by the GWAD'AIR, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air en Guadeloupe (gwadair.fr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.