Ô nhiễm không khí tại lántián, Zhangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của lántián, Zhangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực lántián, Zhangzhou
-
no data
Đã cập nhật t3, 31 tháng 5 2016
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-lántián, Zhangzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台)
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17147
PM10 AQI
-lántián, Zhangzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台)
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1554
O3 AQI
-lántián, Zhangzhou O3 (Ô-zôn) measured by :
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台)
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.448
NO2 AQI
-lántián, Zhangzhou NO2 (Khí NO2) measured by :
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台)
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.423
SO2 AQI
-lántián, Zhangzhou SO2 (Khí SO2) measured by :
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台)
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.121
CO AQI
-lántián, Zhangzhou CO (Khí CO) measured by :
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台)
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
Nhiệt độ.
-lántián, Zhangzhou t (nhiệt độ) measured by Weather Underground.2736
Dew
-lántián, Zhangzhou d (dew) measured by Weather Underground.2328
Áp suất không khí
-lántián, Zhangzhou p (pressure) measured by Weather Underground.10021010
Độ ẩm
-lántián, Zhangzhou h (humidity) measured by Weather Underground.49100
Gió
-lántián, Zhangzhou w (gió) measured by Weather Underground.18

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại lántián, Zhangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.