Ô nhiễm không khí tại longgang district, Huludao , Huludao: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của longgang district, Huludao , Huludao: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực longgang district, Huludao , Huludao
89
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 18
Nhiệt độ.: -4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
89longgang district, Huludao , Huludao PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.21184
PM10 AQI
53longgang district, Huludao , Huludao PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1477
NO2 AQI
12longgang district, Huludao , Huludao NO2 (Khí NO2) measured by Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.233
SO2 AQI
7longgang district, Huludao , Huludao SO2 (Khí SO2) measured by Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.358
CO AQI
6longgang district, Huludao , Huludao CO (Khí CO) measured by Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.514
Nhiệt độ.
-4longgang district, Huludao , Huludao t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-7-1
Áp suất không khí
1023longgang district, Huludao , Huludao p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10141023
Độ ẩm
26longgang district, Huludao , Huludao h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2051
Gió
1longgang district, Huludao , Huludao w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16
Rain
-longgang district, Huludao , Huludao r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại longgang district, Huludao , Huludao: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.