Ô nhiễm không khí tại Puren: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Puren: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Puren
19
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 4
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
17Puren, Chile PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.542
PM10 AQI
19Puren, Chile PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.484
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
9Puren, Chile  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).923
Áp suất không khí
1018Puren, Chile  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111019
Độ ẩm
87Puren, Chile  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4693
Gió
5Puren, Chile  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Puren, Chile Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 04:00

Air Quality Data provided by the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.