Ô nhiễm không khí tại Changsha: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Changsha: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Changsha
171
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Tư 19
Nhiệt độ.: 16°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
171Changsha PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.119171
PM10 AQI
90Changsha PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.62112
NO2 AQI
9Changsha NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.949
SO2 AQI
4Changsha SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
CO AQI
6Changsha CO (Khí CO) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.418
Nhiệt độ.
16Changsha t (nhiệt độ) measured by :
 • Weather Underground
 • Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).425
Dew
-Changsha d (dew) measured by :
 • Weather Underground
 • Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-610
Áp suất không khí
1024Changsha p (pressure) measured by :
 • Weather Underground
 • Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151029
Độ ẩm
59Changsha h (humidity) measured by :
 • Weather Underground
 • Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).26100
Gió
5Changsha w (gió) measured by :
 • Weather Underground
 • Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Changsha: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.