Ô nhiễm không khí tại Fresno - Drummond Street, Fresno, California: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Fresno - Drummond Street, Fresno, California: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Fresno - Drummond Street, Fresno, California
40
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 18
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
40Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1780
O3 AQI
19Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California O3 (Ô-zôn) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.132
NO2 AQI
15Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California NO2 (Khí NO2) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.541
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
15Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).517
Áp suất không khí
1015Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10141019
Độ ẩm
51Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3693
Gió
1Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Fresno - Drummond Street, Fresno, California, California Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 18:00

Air Quality Data provided by CARB - California Air Resources Board (arb.ca.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.