Ô nhiễm không khí tại Wiener Straße: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Wiener Straße: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Wiener Straße
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Wiener Straße, Austria  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).617
Áp suất không khí
-Wiener Straße, Austria  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151023
Độ ẩm
-Wiener Straße, Austria  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5488
Gió
-Wiener Straße, Austria  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Wiener Straße, Austria no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte (umweltbundesamt.at)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.