Ô nhiễm không khí tại Brisbane CBD: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Brisbane CBD: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Brisbane CBD
33
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 15
Nhiệt độ.: 30°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
33Brisbane CBD, Australia PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Air quality | Environment, land and water | Queensland Government.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1180
PM10 AQI
15Brisbane CBD, Australia PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Air quality | Environment, land and water | Queensland Government.
Values are converted to the US EPA AQI standard.737
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
30Brisbane CBD, Australia t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2135
Áp suất không khí
1006Brisbane CBD, Australia p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021009
Độ ẩm
51Brisbane CBD, Australia h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2385
Gió
1Brisbane CBD, Australia w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).02
Rain
2Brisbane CBD, Australia r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Brisbane CBD, Australia Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 15:00

Air Quality Data provided by the Air quality | Environment, land and water | Queensland Government (qld.gov.au)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.