Ô nhiễm không khí tại Macquarie Park Sydney East: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Macquarie Park Sydney East: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Macquarie Park Sydney East
15
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 9
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
NEPH
6Macquarie Park Sydney East, Australia NEPH (Visibility using nephelometry) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.19
PM2.5 AQI
14Macquarie Park Sydney East, Australia PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.247
PM10 AQI
15Macquarie Park Sydney East, Australia PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.130
O3 AQI
13Macquarie Park Sydney East, Australia O3 (Ô-zôn) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.133
NO2 AQI
5Macquarie Park Sydney East, Australia NO2 (Khí NO2) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.112
SO2 AQI
2Macquarie Park Sydney East, Australia SO2 (Khí SO2) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
-Macquarie Park Sydney East, Australia CO (Khí CO) measured by Office of Environment and Heritage - NSW.
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
Nhiệt độ.
22Macquarie Park Sydney East, Australia t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1728
Áp suất không khí
1008Macquarie Park Sydney East, Australia p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981008
Độ ẩm
65Macquarie Park Sydney East, Australia h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4072
Gió
0Macquarie Park Sydney East, Australia w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Macquarie Park Sydney East, Australia Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 09:00

Air Quality Data provided by the Office of Environment and Heritage - NSW (environment.nsw.gov.au)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.