Doświadczenia przeprowadzane na alternatywnych czujnikach i model prognostycznyAir Quality monitoring has existed since the 70's, and surprisingly, the equipement used nowdays is still based on the same technology as in the 70's, i.e Beta Attenation Monitors (aka BAM). Almost 50 years later, in 2014, the progress in technology is now allowing us to use new solutions to monitor the Air Quality, with a quality as good as the BAM monitors, but at a much more affordable cost.

The World Air Quality Index project team is involved in understanding, assessing and verifying those new technologies, and this to ensure that they can realiably replace the more traditional BAM-based setups. In this page, you wil find the list of on-going, planned and concluded experiements.


--

On-going experiments

  • The Dylos Air Particule counter: Can it be used as a substitue of more expensive BAM monitors? A one-year long experiments on trying to correlate Dylos and BAM data in Beijing.
  • Low-cost shinyei and samyoung Sensors: Low cost sensors are used in many of the 'Air Sensor Toys' appearing on Internet. But, can those ultra low-cost sensor provide any good information on air quality? Can any reliable AQI be deducted?

Concluded experiments

  • Haier Air Box: A reverse engineering of the Haier AirBox air quality sensor for the smart home.

Planned experiments

  • The GFS Wind forecast: Is it really accurate? How do actual and predicted data differ?
  • Predicting Air Quality: using the GFS wind forecast to predict Air Pollution flux

--

If you too, you are an Air Quality enthusiast and are interested in joining the experiments, you can contact us or just simply use the discussion board below to propose new experiments, or enhancement to existing experiements.

And if you are an organization or department with official Air Quality data that you would like to publish on aqicn.org, please refer to our publishing data guide.

--

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius