Chất lượng không khí
Danh sách sản phẩm


Mẫu đăng ký sản phẩm chất lượng không khí
Nhập tên của bạn - eg "John Doe"
nhập địa chỉ email của bạn - eg "john.doe@mail.com"
Nhập trang web sản phẩm của bạn - eg "http://sensilos.com/"

Viết vài lời về sản phẩm của bạn


--

Danh mục sản phẩm

Hiện có rất nhiều các sản phẩm liên quan đến chất lượng không khí trên thị trường; Một số là tốt, số khác thì không. Đối với người tiêu dùng như chúng ta, đôi khi có thể sẽ khó khăn để tìm ra sản phẩm nào là tốt và đáng mua và cái nào là không tốt và không nên mua. Vì lý do này, chúng tôi đã tạo ra trang 'Các sản phẩm liên quan đến Chất lượng Không khí' này mà trên đó, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn về các sản phẩm mà chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá cẩn thận.

Hiện có rất nhiều các sản phẩm liên quan đến chất lượng không khí trên thị trường; Một số là tốt, số khác thì không. Đối với người tiêu dùng như chúng ta, đôi khi có thể sẽ khó khăn để tìm ra sản phẩm nào là tốt và đáng mua và cái nào là không tốt và không nên mua. Vì lý do này, chúng tôi đã tạo ra trang 'Các sản phẩm liên quan đến Chất lượng Không khí' này mà trên đó, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn về các sản phẩm mà chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá cẩn thận.


Mặt nạ bảo vệ & mặt nạ phòng độc
Máy lọc không khí gia đình
Máy theo dõi chất lượng không khí cá nhân
Cảm biến chất lượng không khí DIY
Trạm quan trắc chất lượng không khí chuyên nghiệp
Máy làm sạch không khí chuyên nghiệp

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius