Ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Hà Nội
152
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Năm 21
Nhiệt độ.: 24°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
152Hà Nội, Vietnam PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường).
Values are converted to the US EPA AQI standard.139253
PM10 AQI
80Hà Nội, Vietnam PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường).
Values are converted to the US EPA AQI standard.80145
O3 AQI
12Hà Nội, Vietnam O3 (Ô-zôn) measured by Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường).
Values are converted to the US EPA AQI standard.542
NO2 AQI
28Hà Nội, Vietnam NO2 (Khí NO2) measured by Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1961
SO2 AQI
24Hà Nội, Vietnam SO2 (Khí SO2) measured by Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2328
CO AQI
6Hà Nội, Vietnam CO (Khí CO) measured by Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường).
Values are converted to the US EPA AQI standard.519
Nhiệt độ.
24Hà Nội, Vietnam t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1927
Áp suất không khí
1021Hà Nội, Vietnam p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151021
Độ ẩm
81Hà Nội, Vietnam h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5697
Gió
2Hà Nội, Vietnam w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Hà Nội, Vietnam Có hại cho sức khỏe - t5, 30 tháng 11 2023 21:00
News (Jan 2016): The AQI calculation for the Hanoi CEM Station are set back to normal levels while being fixed by the Hanoi EPA team.
News (Jan 2016): AQI Station from UNIS (United Nations International School Of Hanoi) is now available for Hanoi.
News (Jan 2016): The readings for the Hanoi CEM Station are abnormally low, so the PM2.5 AQI calculation has been again re-adjusted by a factor of 30 to reflect the current conditions.
News (Dec 2015): Due to many message received about the Hanoi monitoring station is reporting abnormally low values (since December 21th, 2015), the AQI calculation for Hanoi is adjusted to reflect the current conditions. Check this blog entry for more information about this case.

Air Quality Data provided by the Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường) (cem.gov.vn)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.