Zagađenje zraka Sisak-1: Indeks kvalitete zraka u realnom vremenu (AQI)


AQI za Sisak-1: Indeks kvaliteta zraka (AQI) kompanije Sisak-1 u stvarnom vremenu.
18
Dobro
Updated on Saturday 17:00
temperatura: 10°C
strujazadnja 2 danaminmax
PM2.5 AQI
18Sisak-1, Croatia PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1890
PM10 AQI
7Sisak-1, Croatia PM10 (PM10 (Respirable particulate matter)) measured by Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša.
Values are converted to the US EPA AQI standard.741
NO2 AQI
6Sisak-1, Croatia NO2 (Nitrogen Dioxide) measured by Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša.
Values are converted to the US EPA AQI standard.218
SO2 AQI
1Sisak-1, Croatia SO2 (Sulphur Dioxide) measured by Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša.
Values are converted to the US EPA AQI standard.03
Temp
10Sisak-1, Croatia t (temperature) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).117
Pressure
1012Sisak-1, Croatia p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071017
Humidity
71Sisak-1, Croatia h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3297
Wind
1Sisak-1, Croatia w (wind) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

Prognoza kvalitete zraka
Dijeli: “Koliko je danas zagađen vazduh? Pogledajte mapu zagađenja zraka u realnom vremenu za više od 100 zemalja.
https://aqicn.org/here/bs/
Share: “Kvalitet zraka za Sisak-1, Croatia je Dobro - on Saturday, Apr 20th 2024, 17:00 pm

Air Quality Data provided by Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša (iszz.azo.hr)

Tražite drugi grad?Izmjerite kvalitet zraka u vašem susjedstvu
Sudjelujte s vlastitom stanicom za praćenje kvaliteta zraka

GAIA monitor kvaliteta zraka koristi laserske senzore čestica za mjerenje u realnom vremenu zagađenja PM2,5 i PM10 česticama, koje su jedan od najštetnijih zagađivača zraka.

Vrlo je jednostavan za postavljanje: zahtijeva samo WIFI pristupnu tačku i USB kompatibilno napajanje. Jednom kada se povežete, vaši nivoi zagađenja vazduha u realnom vremenu su trenutno dostupni na našim mapama.

Stanica dolazi zajedno sa vodootpornim kablovima za napajanje od 10 metara, napajanjem, opremom za montažu i opcionim solarnim panelom.

Istorijski podaci o kvaliteti zraka


Rangiranje kvaliteta zraka po zemljama

Preuzmite widget indeksa kvalitete zraka u stvarnom vremenu za:


iPhone & iPad
Android
Windows Phone
Windows PC
Google Chrome
Firefox
Wordpress
Cloud API


Tražite više proizvoda povezanih s kvalitetom zraka?O mjerenju kvalitete zraka i zagađenja:

O razinama kvalitete zraka

-Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI).Nivoi zdravstvene brige
0 - 50DobroKvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
51 -100UmerenoKvalitet zraka je prihvatljiv; Međutim, neki zagađivači mogu imati umjereno zabrinjavajući utjecaj na zdravstveno stanje malog broja ljudi koji su veoma osjetljivi na zagađenje zraka.
101-150Nezdravo za osetljive grupeMože prouzrokovati zdravstvene poteškoće kod članova osjetljivih grupa. Većina verovatno neće biti pogođena.
151-200NezdraviSvako može početi osjećati posljedice na zdravlje; članovi osjetljivih grupa mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice
201-300Veoma nezdravimUpozorenja o hitnim slučajevima. Čitava populacija će biti pogođena.
300+OpasnoZdravstveno upozorenje: svako može osjetiti ozbiljnije posljedice na zdravlje

Da biste saznali više o kvaliteti zraka i zagađenju, provjerite temu wikipedije o kvaliteti zraka ili airnow vodiču za kvalitet zraka i vaše zdravlje .

Za vrlo korisne zdravstvene savjete pekinškog doktora Richarda Saint Cyr MD, posjetite blog www.myhealthbeijing.com .


Upotreba: Svi podaci o kvalitetu vazduha su neverifikovani u vrijeme objavljivanja, a zbog osiguranja kvaliteta ovi podaci mogu biti izmjenjeni i dopunjeni u bilo kom trenutku. Projekat Svjetskog indeksa kvaliteta vazduha obratio je veliku pažnju prilikom sastavljanja ovih informacija i ni pod kakvim okolnostima neće biti Svjetski indeks kvaliteta vazduha projektni tim ili njegovi agenti odgovorni za ugovor, štetu ili bilo kakav gubitak, povredu ili štetu nastalu direktno ili indirektno iz snabdevanja ovim podacima.Settings


Language Settings:


Temperature unit:
Celcius