Download Ngari Prefectural Party Committee, Ngari Sanai Air Quality Widgets
Android, iOS, Web, Desktop, Browser ...


Browser plugins
 • Google Chrome plugin (app store): Download the google chrome extension from the Google store
 • Google Chrome plugin (direct download)
 • Firefox plugin (direct download)
  Website Plugins
 • wordpress: Plugin for wordpress, blogger or any other websites
 • javascript widget: Integrate the widget in any web page
  Windows PC
 • Windows 7 desktop widget: Widget for Windows 7

 • If you prefer to directly access the data, check the API page.

  Download the Air Quality Smartphone Aplication

  iPhoneWindows mobileAndroidFirephone and
  other HTML5  Android
  You can download the Asia / World Air Quality for your Android Device directly from the google app store: play.google.com

  In case you do not have access to the google Store, you can also directly download the signed apk file.

  你可以从Google商店下载此应用 - 如果不能访问 Google应用商店,你也可以从我们的网站上直接下载APK文件


  Window Mobile - Lumia
  You can download the Asia / World Air Quality for your Windows Mobile / Lumia Device directly from the Windows app store: windowphones.com

  In case you have problem to access the Store, you can directly download the ".xap" file from our server from this link.


  iPhone  iphone Ngari Prefectural Party Committee, Ngari Sanai air webapp
  In order to install the Ngari Prefectural Party Committee, Ngari Sanai Air Quality Widget on your favorite iPhone or iPod device, just launch the internet browser from your device and open the web page:

  http://ios.aqicn.org/?7070

  Or just scan this QR-code:
  Then click on this icon to install the widget as an application directly accessible from your iPhone homescreen.

  Firephone and other HTML5 webapp enabled phoned
  In order to install the application, just launch the internet browser from your favorite HTML5 enabled and open the web page aqicn.org (or just scan the QR code on the right).

  Then select the city the closest station from your location by dragging the screen from left to right, and clicking on "Lokalizacja najbliższego miasta".


  Symbian
  For the symbian phone lovers, the symbian widget can be downloaded from this link, or by scanning this QR-code:


  O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

  O Poziomach Jakości Powietrza

  - Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
  0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
  51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
  101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
  151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
  201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
  300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

  Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


  Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.  Ustawienia


  Ustawienia Języka:


  Temperature unit:
  Celcius