Jakość powietrza na całym świecie
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (70)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (4) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (2) -
Finland (1) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (9) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (4) -
Kazakhstan (37) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (17) -
Laos (1) -
Latvia (26) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (263) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (2) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (495) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (403) -
United Kingdom (13) -
United States of America (36) -
Unknown (1) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/pl/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

12
10

Angola

70
-

Argentina

5
2
5
8
5
3
2
19
2
34

Armenia

162

Australia

17
13
13
17
25
25
17
21
0
9
17
17
9
5
5
-

Austria

17
38
-

Azerbaijan

21
31
-
-

Belarus

175
12
55
76
7
35
49
5
43
26
39
34
0
15
55
61
9

Belgium

34
9

Brazil

28
4
13
0
-
-

Canada

9
9
251
17
17
13
0
-

Cape Verde

7

Chile

52
11
26
22

Colombia

13
10

Cyprus

15
13
14

Czech Republic

25
0
0
0
0

Denmark

16
29
13
18
17
834
11
9

Dominican Republic

14

Estonia

8
20

Finland

13

France

21
5
26
25
0
5

Georgia

-

Germany

17
78
13
21
25
21
13
68
-

Ghana

70
76
-
-

Greece

5
12
21
17
12
10
17
3
13
10
8
21
13
13
30
0
30
36
-
-
-
-
-
-

Guatemala

46

Iceland

0
-

Indonesia

8
205

Ireland

6
6
7
9
42
16
10
3
7
8
9
0
1
9
6
4
7
9
38
5
8
16
5
9
9
3
9
7
10
7
2
7
10
14
8
9
10
4
4
4
0
4
-
-
-
-
-
-

Israel

16
8
85
55
38
34
42
55
50
46
-

Italy

21
17
25
-

Kazakhstan

103
24
152
159
167
74
133
22
104
160
131
129
170
152
124
90
152
42
160
107
61
154
72
24
53
60
19
97
155
137
121
155
-
-
-
-
-

Kenya

15

Kosovo

7
48
11
-
-

Kyrgyzstan

53
189
136
159
113
155
116
138
14
63
61
118
165
74
57
-
-

Laos

-

Latvia

69
37
93
64
98
40
67
60
95
74
61
75
22
69
63
80
78
81
59
50
66
61
79
-
-
-

Liberia

63

Lithuania

-

Luxembourg

9

Moldova

46
46
13
34
34
0
-

Montenegro

-

Nepal

153

New Zealand

21
0
17
13
151
21

Norway

13
13
17

Pakistan

125
152

Philippines

59

Poland

13
5
13
-

Portugal

5
13
-

Romania

107
61
42
17
152
13
17
53
95
5
38
93
85
61
53
9
68
76
65
0
38
59
109
21
5
46
137
21
70
21
53
82
78
17
42
117
132
65
97
112
78
78
0
72
59
63
5
78
61
63
30
78
78
5
99
59
65
70
134
63
25
91
17
107
87
25
76
5
89
89
0
134
21
82
59
63
30
112
42
99
102
78
72
99
0
55
89
53
38
30
93
74
25
21
63
38
59
151
17
74
30
5
114
13
93
30
70
34
74
0
53
30
95
61
99
25
9
72
85
59
55
21
25
99
9
30
30
68
50
9
72
102
70
57
104
97
46
21
68
9
70
59
97
25
61
63
89
91
97
5
107
63
0
30
119
65
42
0
0
68
50
53
9
85
80
76
78
42
89
97
25
5
17
9
34
17
72
13
99
46
0
85
76
70
82
57
42
95
59
68
72
59
9
5
76
42
9
117
65
42
13
21
70
0
61
25
70
0
0
70
46
139
21
82
95
65
78
80
93
59
82
63
139
25
95
13
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

55
13
17
21
34
21
17
13

Senegal

53
31
38
-
-
-

Serbia

73
59
212
90
97
93
69
109
75
82
66
136
152
47
53
155
81
44
103
136
64
153
68
4
94
73
69
77
35
3
111
13
15
47
5
92
87
19
74
60
99
71
112
77
30
85
26
6
65
30
84
68
23
61
72
8
119
108
93
71
30
18
23
69
123
34
30
112
93
25
70
35
150
85
64
180
32
61
9
64
101
128
56
150
119
162
98
103
82
193
11
76
118
66
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

9
87
-
-

South Africa

10
3
11
46
-

South Korea

-

Spain

21
17

Sweden

0
0
5
30
-
-

Switzerland

0
9
95
21
17
0
13
5
13

Tajikistan

153
119
178
124
149

Thailand

60
96
48
47
55
48
34
54
52
24
35
65
29
46
59
47
43
52
0
21
42
76
55
72
72
17
53
93
74
74
68
85
74
46
59
59
74
57
78
85
46
13
82
55
57
63
91
95
95
34
17
46
68
50
25
55
91
78
17
63
61
42
21
55
63
30
142
53
80
76
74
50
61
55
70
70
72
65
102
99
72
70
93
70
74
74
80
74
53
34
70
38
55
53
53
55
25
38
30
30
127
17
57
50
59
42
72
76
59
46
34
53
159
25
63
53
89
87
80
68
38
87
112
76
63
74
78
80
25
97
30
42
78
50
68
72
21
17
30
38
104
97
34
53
55
70
30
50
53
70
38
76
50
65
38
59
38
50
59
38
99
68
127
46
91
38
50
61
72
55
72
68
34
61
42
21
30
30
53
38
68
25
46
30
78
97
107
124
93
80
34
91
102
42
70
61
89
53
78
85
42
59
25
34
42
72
74
21
17
97
57
59
82
95
85
87
9
78
97
65
80
9
80
34
63
59
95
57
55
53
59
46
78
57
68
74
68
97
61
78
68
93
104
82
91
30
53
61
72
55
95
34
50
61
87
30
91
50
21
85
80
63
80
72
30
34
17
42
57
30
42
46
107
55
50
91
124
55
107
59
87
53
46
72
50
59
97
42
61
42
65
72
53
21
25
78
65
91
30
9
42
68
55
57
74
74
65
46
17
38
68
61
55
25
55
72
63
89
91
68
93
74
74
93
91
93
93
97
30
63
55
53
65
17
70
68
59
30
50
72
72
38
72
57
61
17
65
55
59
72
61
57
59
38
13
34
127
25
38
30
59
63
72
89
50
95
9
99
85
38
117
50
85
95
80
85
38
46
65
102
21
57
102
59
107
68
61
74
93
34
91
102
25
57
72
114
38
42
95
57
107
42
25
42
21
104
89
46
104
104
25
80
95
87
93
5
9
13
38
50
46
104
53
13
46
61
17
76
78
99
55
61
70
38
80
30
82
57
65
80
91
72
76
59
63
38
87
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

0
61
9
13
21
13
55
34
9
-

Togo

-

Turkey

34
34
206
65

Uganda

58
52
66
74
69
68
91
47
133
75
65
104
69
62
158
70
71
44
88
162
71
88
153
87
73
43
155
141
99
76
65
94
60
73
89
70
88
59
69
96
69
107
63
106
87
94
64
104
78
80
83
68
74
57
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

60
38
37
50
70
18
56
46
55
2
52
67
30
53
15
53
0
60
63
60
81
104
19
56
47
57
62
21
59
33
66
45
43
54
36
51
64
93
69
59
29
20
56
32
44
52
69
62
114
42
50
33
37
78
740
18
13
22
60
23
64
55
52
30
16
38
133
53
51
1
1
18
0
6
65
2
24
4
1
28
2
36
1
1
1
3
19
1
3
1
2
3
2
27
6
3
9
1
3
5
14
10
4
50
45
30
2
60
78
50
26
24
43
49
89
15
51
27
60
32
34
13
14
58
81
0
17
18
80
46
42
38
9
37
98
40
21
50
54
46
13
72
46
87
31
38
54
57
61
42
67
40
38
55
68
46
69
68
57
99
48
50
62
44
30
60
51
44
55
58
46
41
55
43
21
19
67
39
25
32
39
86
13
28
25
23
30
51
36
35
64
42
57
90
24
84
75
44
49
35
42
50
57
57
104
44
39
45
26
59
30
26
53
29
41
35
66
50
48
49
28
37
52
64
44
19
57
17
43
27
20
61
28
53
62
40
58
29
28
46
46
46
27
32
49
56
15
35
37
53
47
42
50
89
21
33
47
25
79
49
59
55
59
68
31
48
56
45
30
55
74
52
27
27
38
37
55
39
27
30
0
29
68
90
88
45
23
50
8
71
24
32
30
27
41
32
14
62
35
24
53
57
8
33
60
28
60
52
36
36
21
86
49
38
53
78
53
42
48
76
49
69
51
32
58
80
46
13
53
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

5
5
25
9
30
34
5
0
5
5
0
17
1

United States of America

17
21
38
9
21
0
38
21
25
0
13
55
21
13
13
25
21
5
17
13
21
17
70
17
25
5
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

20
140
36
61
147
134
121
54
-

Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius