Jakość powietrza na całym świecie
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (70)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (13) -
Armenia (1) -
Australia (17) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (10) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (3) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (11) -
Ghana (5) -
Greece (25) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (50) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (47) -
Kenya (2) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (24) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (283) -
Russia (8) -
Senegal (7) -
Serbia (114) -
Slovenia (5) -
South Africa (8) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (600) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (69) -
Ukraine (425) -
United Kingdom (14) -
United States of America (42) -
Unknown (7) -
Vietnam (10) -
Share: aqicn.org/station/pl/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

75
16

Angola

60
24

Argentina

3
32
22
58
7
4
19
5
6
47
-
-
-

Armenia

75

Australia

9
17
9
17
17
21
5
9
21
0
17
9
0
17
25
-
-

Austria

144
-
-

Azerbaijan

50
35
-
-

Belarus

3
4
1
2
9
1
0
10
3
0
0
12
5
6
3
-
-

Belgium

17
17

Brazil

10
24
1
34
-
-

Canada

9
17
17
351
13
5
9
-

Cape Verde

-

Chile

7
10
11
6
-
-

Colombia

27
-

Cyprus

0
41
5

Czech Republic

0
0
0
0
38

Denmark

10
4
9
13
9
17
-
-
-
-

Dominican Republic

18

Estonia

10
8
-

Finland

5
13
-

France

9
50
5
38
21
83

Georgia

-

Germany

0
21
0
17
42
21
78
21
0
34
-

Ghana

164
153
136
-
-

Greece

21
52
13
106
28
0
17
77
142
68
5
52
121
53
20
267
11
5
20
-
-
-
-
-
-

Guatemala

25

Iceland

23
-

Indonesia

18
150

Ireland

83
46
80
54
38
11
153
51
47
47
12
34
0
57
123
63
5
41
8
65
25
2
52
68
31
161
31
45
43
30
93
45
53
19
56
153
35
52
58
64
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

78
61
10
17
10
80
17
70
114
-
-

Italy

17
38
50
-
-

Kazakhstan

95
99
152
160
143
83
94
151
53
120
114
167
53
32
9
53
30
152
88
159
158
242
61
68
47
327
97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

28
30

Kosovo

72
16
60
14
52

Kyrgyzstan

151
158
94
149
99
312
153
100
156
91
120
132
372
154
170
90
-
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

4
2
3
8
7
2
0
11
3
8
36
5
48
5
9
31
3
8
2
-
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

100

Lithuania

9

Luxembourg

13

Moldova

30
25
32
53
0
25
-

Montenegro

10

Nepal

-

New Zealand

13
0
21
151
21
21

Norway

17
34
13

Pakistan

91
74

Philippines

59

Poland

13
38
0
-

Portugal

5
17
25

Romania

55
91
17
82
70
13
46
46
70
46
53
57
42
50
61
9
30
13
221
74
38
124
59
38
72
38
57
30
30
38
42
70
38
57
17
50
91
46
17
57
55
59
42
57
42
17
68
25
50
0
59
76
72
42
59
34
59
63
55
59
61
38
156
55
65
107
0
9
93
46
25
38
5
53
63
34
50
53
82
0
53
59
61
74
50
17
63
63
89
46
95
102
50
17
38
38
224
57
38
63
129
70
97
97
57
53
50
38
34
50
72
5
55
46
82
68
53
46
63
34
172
55
76
13
102
38
53
55
25
42
55
99
38
53
82
89
93
55
112
30
42
59
42
82
53
63
50
59
46
34
17
61
147
42
38
68
13
9
65
13
87
53
74
59
5
165
42
57
70
89
50
80
59
68
30
42
129
72
57
78
70
42
46
76
63
122
102
25
55
55
85
17
42
57
87
38
76
42
78
46
82
55
38
53
34
65
25
42
38
42
55
30
72
34
59
99
70
74
78
78
50
55
61
42
46
63
50
50
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

164
157
185
167
183
-
-
-

Senegal

78
24
36
-
-
-
-

Serbia

70
42
25
20
10
43
73
74
24
110
18
14
33
55
27
38
37
39
46
43
62
69
126
8
34
13
41
95
33
61
63
68
68
48
91
104
173
31
170
71
102
48
52
23
38
26
50
37
50
42
96
53
52
36
17
19
17
27
58
154
32
26
89
58
26
9
49
30
27
98
34
51
122
44
37
112
5
80
26
12
33
42
27
27
41
103
71
13
55
27
54
178
71
98
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

59
85
102
-
-

South Africa

38
42
87
23
4
26
-
-

South Korea

-

Spain

70
17
59

Sweden

25
5
34
0
9
-

Switzerland

17
17
5
5
0
97
13
9
25

Tajikistan

197
188
166
218
187

Thailand

88
17
105
102
120
0
97
20
55
121
27
94
101
120
133
95
85
9
57
85
53
42
57
5
80
102
53
61
55
53
25
53
114
59
38
161
169
57
154
50
63
55
34
46
97
78
21
30
109
76
38
21
156
5
63
95
9
68
65
59
57
78
46
57
328
129
74
55
68
42
21
17
38
152
50
57
61
46
65
61
34
42
68
82
195
91
55
91
59
46
63
21
50
57
78
55
65
38
112
46
59
70
57
80
119
38
17
107
112
89
89
65
63
161
50
76
137
76
59
78
46
42
95
34
76
30
139
68
147
72
129
82
107
70
153
129
68
72
93
59
158
30
95
55
61
97
93
65
99
87
80
85
70
82
65
85
97
68
124
76
68
53
17
9
25
46
13
5
13
5
5
78
68
82
34
65
127
21
46
46
72
72
89
154
142
160
9
104
72
72
162
109
34
132
5
80
25
50
97
55
80
9
55
53
91
68
55
78
139
132
85
55
152
119
127
9
107
50
104
85
134
17
72
70
46
154
158
158
63
68
112
155
134
17
50
76
55
5
76
30
74
61
76
76
107
153
30
153
124
122
97
107
61
155
129
164
87
53
61
132
55
5
50
25
9
76
34
42
50
55
34
13
104
65
82
109
13
63
70
9
42
99
68
38
89
34
65
38
46
21
34
63
173
34
53
63
34
59
57
93
34
89
68
132
21
42
74
89
57
57
53
38
9
57
46
55
21
114
53
59
13
34
59
132
151
72
53
65
80
63
59
30
59
63
137
61
21
78
149
59
82
46
97
112
95
99
63
93
134
25
132
59
93
144
102
119
114
124
53
114
151
91
104
144
157
142
114
65
68
137
21
57
82
9
129
87
93
87
152
61
91
144
38
9
34
25
76
70
78
124
91
149
72
97
34
114
72
99
151
9
95
57
53
151
65
38
21
59
34
42
153
63
78
99
25
53
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

17
17
5
13
78
0
30
13
-
-

Togo

-

Turkey

68
16
40
-

Uganda

83
77
76
89
78
82
100
96
77
87
106
101
94
64
86
85
84
62
75
70
58
87
83
98
102
101
72
74
162
90
79
82
137
71
78
127
82
85
128
128
95
85
86
75
81
58
154
98
102
74
89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

55
66
79
35
20
5
16
19
26
10
22
65
24
15
25
18
27
25
17
5
20
13
25
20
26
17
25
16
18
30
26
25
33
23
16
18
20
49
453
9
23
11
29
18
68
162
19
15
70
16
88
19
19
10
64
18
15
64
18
23
34
18
19
36
20
71
2
20
26
12
14
44
2
44
1
2
1
8
9
6
9
5
3
8
2
4
11
5
22
30
3
30
50
17
2
27
38
15
19
13
999
20
20
18
47
17
17
9
18
44
3
85
155
25
23
21
14
21
15
12
34
37
999
14
21
30
89
38
50
21
17
78
50
29
34
32
22
50
53
21
26
18
20
20
42
29
16
16
25
32
32
43
15
25
17
20
21
7
23
18
25
17
22
34
4
74
48
53
12
16
19
14
25
20
15
26
43
19
23
46
25
32
54
9
28
24
23
34
12
13
11
30
21
31
20
18
21
16
17
17
97
35
26
21
36
57
54
11
13
21
30
13
23
18
41
19
23
19
13
24
21
29
29
110
13
24
15
24
25
39
28
1
32
27
75
9
30
26
70
11
24
33
24
14
26
15
23
42
196
36
4
13
18
33
25
17
17
32
21
16
20
23
34
22
17
14
14
19
151
9
0
20
42
30
40
47
21
18
17
42
34
7
17
19
24
11
49
34
7
18
5
16
40
25
26
22
23
18
23
28
47
55
49
28
19
15
55
23
25
28
20
23
17
13
18
38
9
34
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

97
50
34
21
34
55
5
34
13
42
9
-
-
-

United States of America

21
13
0
13
13
5
17
5
25
17
0
25
13
30
17
0
57
9
0
21
134
5
9
13
13
13
57
17
17
21
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

35
153
58
19
159
142
97
14
180
97

Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius