Jakość powietrza na całym świecie
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (69)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (13) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (10) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (3) -
France (5) -
Georgia (1) -
Germany (11) -
Ghana (5) -
Greece (25) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (51) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (47) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (24) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (288) -
Russia (8) -
Senegal (7) -
Serbia (113) -
Slovenia (5) -
South Africa (8) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (595) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (69) -
Ukraine (425) -
United Kingdom (14) -
United States of America (41) -
Vietnam (10) -
Share: aqicn.org/station/pl/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

6
9

Angola

58
60

Argentina

6
8
9
2
13
727
5
34
10
47
10
-
-

Armenia

65

Australia

17
25
17
9
13
17
30
9
17
17
21
9
9
5
5
-

Austria

9
-
-

Azerbaijan

16
55
-
-

Belarus

3
0
0
0
5
6
0
2
14
9
2
2
5
20
10
-
-

Belgium

17
70

Brazil

14
52
0
7
-
-

Canada

305
9
9
13
17
5
17
-

Cape Verde

-

Chile

2
6
14
4
-
-

Colombia

24
-

Cyprus

11
9
4

Czech Republic

0
0
34
0
0

Denmark

13
8
5
3
11
14
21
-
-
-

Dominican Republic

33

Estonia

15
15
-

Finland

5
13
-

France

17
21
55
21
69

Georgia

-

Germany

78
13
25
17
25
0
25
53
9
25
-

Ghana

96
144
95
85
-

Greece

189
42
13
0
5
38
12
5
10
6
14
8
0
37
10
56
8
12
16
-
-
-
-
-
-

Guatemala

91

Iceland

-
-

Indonesia

13
133

Ireland

9
78
12
20
2
38
34
15
14
81
58
52
62
15
15
62
9
33
19
75
23
16
63
9
9
42
85
11
15
52
0
34
23
9
27
42
13
39
18
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

13
17
30
8
17
21
21
21
3
-
-

Italy

85
17
70
50
-

Kazakhstan

112
27
150
156
164
152
62
99
144
43
153
156
139
126
69
36
52
74
34
155
177
156
144
25
73
60
12
112
152
153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

29

Kosovo

9
6
10
21
18

Kyrgyzstan

76
30
181
61
96
84
89
54
88
219
67
90
213
113
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

7
69
6
4
6
15
9
7
5
0
6
33
1
9
16
3
0
43
5
3
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

39

Lithuania

9

Luxembourg

17

Moldova

9
5
21
46
5
10
-

Montenegro

2

Nepal

-

New Zealand

13
21
17
0
153
21

Norway

13
17
13

Pakistan

170
184

Philippines

50

Poland

0
13
13
-

Portugal

17
25
-

Romania

34
30
17
34
30
9
70
70
87
5
25
38
61
13
25
9
157
13
21
17
50
13
50
34
13
17
34
30
17
5
38
34
59
0
13
13
0
13
9
68
0
30
38
55
53
13
9
63
0
13
17
0
13
162
13
21
9
30
95
25
17
17
17
13
99
17
13
57
13
25
17
30
17
13
13
13
17
25
21
0
9
46
13
30
34
17
5
53
25
9
9
46
9
85
30
61
25
34
17
0
21
50
50
30
25
25
9
61
72
9
5
57
0
46
25
13
5
34
21
30
38
9
5
63
30
13
34
17
21
25
74
97
50
21
21
21
38
50
5
34
50
9
151
17
30
0
13
53
21
13
5
17
34
30
203
13
42
21
17
34
9
9
53
21
50
30
13
21
13
25
25
17
5
25
17
46
61
13
34
13
30
25
63
25
13
46
9
0
13
5
5
17
0
61
13
25
59
93
21
17
57
13
13
13
21
13
17
5
17
38
13
50
5
17
13
42
5
21
17
17
13
21
34
61
25
21
13
63
9
38
17
17
30
42
13
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

46
68
65
76
34
-
-
-

Senegal

84
18
22
-
-
-
-

Serbia

22
6
62
23
17
47
27
67
46
11
4
29
38
17
27
25
51
21
10
15
17
17
54
23
23
13
37
17
13
17
28
41
33
20
38
17
40
14
18
46
34
53
15
89
35
44
22
67
9
14
24
13
15
75
17
26
23
13
56
27
31
141
27
20
60
55
18
22
8
2
61
19
59
63
17
38
28
21
15
32
31
7
120
27
19
156
63
64
32
23
27
25
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

61
65
80
-
-

South Africa

50
4
1
4
34
4
-
-

South Korea

-

Spain

97
70
46

Sweden

9
5
53
-
-
-

Switzerland

5
21
34
5
95
0
9
13
13

Tajikistan

184
178
175
176
169

Thailand

32
36
111
48
48
50
63
15
18
68
91
38
58
85
28
9
61
102
70
112
109
72
134
70
9
74
129
78
76
117
82
129
65
65
124
42
70
91
34
61
80
34
25
9
38
59
65
80
63
5
50
109
42
57
34
38
78
38
42
34
74
93
13
132
63
95
13
93
97
65
127
95
57
25
42
104
91
61
46
46
68
53
65
127
82
129
63
109
50
104
89
57
78
82
97
192
85
25
70
53
9
42
70
72
112
78
99
9
99
78
57
55
68
65
63
25
59
50
38
89
87
13
80
34
85
95
34
9
25
53
53
34
13
46
38
102
61
34
25
53
25
42
85
70
74
25
68
59
89
78
13
25
63
112
42
72
53
107
50
34
50
38
55
65
61
46
65
34
114
74
50
63
50
17
57
59
13
50
50
55
38
82
55
9
74
65
21
17
70
13
30
85
17
34
25
13
21
5
17
152
97
57
30
9
9
70
9
85
42
85
89
74
57
17
76
144
46
55
127
82
38
91
82
97
46
38
119
72
124
82
122
57
46
134
85
55
129
89
25
57
117
17
46
50
82
104
13
65
13
17
61
61
42
53
63
57
21
13
13
53
53
57
50
89
13
65
50
63
21
46
34
65
34
63
25
53
34
57
70
65
59
78
147
5
82
57
21
70
70
68
55
13
65
42
76
87
46
87
91
93
13
55
53
89
9
72
76
87
80
68
78
55
70
160
57
74
61
72
65
70
107
57
13
34
85
50
17
76
102
70
55
80
102
80
30
9
30
46
76
95
30
76
59
63
109
30
63
13
9
61
13
42
38
74
61
68
63
25
9
38
59
122
78
42
50
42
25
97
38
46
50
61
21
55
5
34
17
59
87
38
42
13
42
93
34
30
42
59
42
42
87
53
55
55
38
34
38
59
42
70
53
38
46
9
117
91
38
87
25
57
122
25
63
5
9
63
61
55
42
38
38
65
61
42
30
55
82
21
30
42
17
63
122
65
112
30
65
38
68
57
102
61
85
53
134
65
85
91
72
152
104
99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

13
50
17
5
13
17
13
5
-
-

Togo

-

Turkey

85
10
23
-

Uganda

72
55
48
61
38
51
61
62
59
78
63
70
179
54
61
60
54
57
62
69
114
68
76
120
59
99
76
62
69
66
71
69
62
60
58
85
67
56
96
77
68
81
61
68
61
186
156
65
67
53
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

11
5
2
39
5
13
6
8
5
25
2
4
5
562
34
3
13
7
5
22
10
7
1
7
16
9
7
13
8
21
6
55
10
9
7
23
6
4
4
1
6
8
5
3
30
5
9
16
3
25
5
15
0
5
9
5
25
8
5
4
3
7
5
8
11
5
3
48
2
25
1
2
0
4
2
3
4
3
11
3
1
2
12
2
18
13
1
9
10
9
7
9
13
8
13
7
6
999
2
11
15
13
5
9
9
7
0
52
65
98
12
13
9
38
10
13
10
30
10
999
3
12
13
9
16
61
6
11
21
9
12
38
5
8
5
53
12
4
8
2
9
55
4
5
13
5
5
37
35
16
7
17
11
10
10
4
6
15
5
26
14
5
17
19
2
5
13
13
2
8
4
5
9
6
8
15
43
17
14
17
5
7
8
5
14
16
11
12
10
30
11
2
5
13
11
27
14
5
9
9
5
5
15
11
15
7
47
37
9
8
17
10
18
4
33
15
31
7
0
97
6
9
6
54
3
11
5
22
8
26
12
1
18
7
8
5
16
10
14
22
13
12
16
5
7
27
11
13
20
34
1
13
5
5
10
32
63
8
5
7
15
10
4
12
12
28
7
21
8
9
9
24
29
3
13
25
13
21
10
21
6
38
14
38
12
5
10
23
12
4
17
39
2
6
3
5
76
13
13
4
12
4
11
24
21
14
17
10
40
4
13
40
7
17
13
0
3
16
12
9
9
9
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

70
87
38
17
97
70
50
97
55
17
25
-
-
-

United States of America

0
0
21
25
21
34
13
0
109
21
17
17
13
21
97
46
13
17
9
5
46
17
21
13
13
13
17
9
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vietnam

65
133
163
106
133
99
55
53
149
34

Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius