Jakość powietrza na całym świecie
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (103)

Albania (2) -
Angola (4) -
Argentina (14) -
Armenia (2) -
Australia (25) -
Austria (4) -
Azerbaijan (2) -
Bangladesh (1) -
Belarus (13) -
Belgium (6) -
Bolivia (2) -
Brazil (12) -
Bulgaria (2) -
Cambodia (3) -
Canada (17) -
Cape Verde (2) -
Chad (1) -
Chile (25) -
China (6) -
Colombia (9) -
Costa Rica (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (7) -
DR Congo (5) -
Democratic Republic of the Congo (5) -
Denmark (15) -
Dominican Republic (2) -
Ecuador (1) -
Egypt (1) -
Estonia (1) -
Ethiopia (2) -
Fiji (1) -
Finland (4) -
France (15) -
Georgia (3) -
Germany (24) -
Ghana (13) -
Greece (32) -
Guatemala (4) -
Hong Kong (1) -
Hungary (1) -
Iceland (2) -
India (119) -
Indonesia (13) -
Iran (1) -
Ireland (81) -
Isle of Man (1) -
Israel (35) -
Italy (6) -
Japan (2) -
Jersey (2) -
Kazakhstan (62) -
Kenya (3) -
Kosovo (8) -
Kuwait (1) -
Kyrgyzstan (38) -
Laos (9) -
Latvia (44) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (3) -
Madagascar (1) -
Malaysia (5) -
Mexico (1) -
Moldova (9) -
Mongolia (3) -
Montenegro (1) -
Morocco (2) -
Myanmar (2) -
Nepal (1) -
New Zealand (8) -
Niger (1) -
Nigeria (11) -
Norway (9) -
Pakistan (3) -
Philippines (1) -
Poland (5) -
Portugal (5) -
Romania (403) -
Russia (22) -
Saudi Arabia (4) -
Senegal (10) -
Serbia (60) -
Singapore (2) -
Slovakia (1) -
Slovenia (8) -
Somalia (1) -
South Africa (22) -
Spain (3) -
Sweden (8) -
Switzerland (22) -
Taiwan (1) -
Thailand (505) -
The Netherlands (16) -
Togo (1) -
Turkey (6) -
Uganda (78) -
Ukraine (913) -
United Arab Emirates (1) -
United Kingdom (25) -
United States (87) -
United States of America (87) -
Unknown (15) -
Vietnam (43) -
Share: aqicn.org/station/pl/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

27
56

Angola

38
38
-
-

Argentina

57
15
8
20
3
19
3
9
-

Armenia

58

Australia

9
17
9
17
17
21
17
17
30
21
17
13
38
9
9
17
-

Austria

5
17
38
-

Azerbaijan

-
-

Bangladesh


Belarus

10
92
17
75
94
107
86
66
71
49
63
96
134

Belgium

5
17

Bolivia


Brazil

8
19
40
9
77
38
88
62
-
-

Bulgaria


Cambodia


Canada

0
9
0
17
5
13
5
17
-
-

Cape Verde

13
-

Chad


Chile

23
3
52
43
5
16
-
-
-
-
-
-

China

46

Colombia

3
-
-

Costa Rica


Cyprus

22
25
-

Czech Republic

0
0
0
0
-
-

DR Congo

-

Democratic Republic of the Congo

-

Denmark

8
9
21
8
9
15
-
-
-
-

Dominican Republic

28

Ecuador


Egypt


Estonia

-

Ethiopia

-

Fiji

-

Finland

13
-

France

42
25
9
5
0
-
-
-

Georgia

16
51

Germany

93
17
9
9
78
21
21
30
17
-
-

Ghana

78
63
70
67
79
81
104
0
85
70
-
-
-

Greece

31
34
13
24
30
28
15
57
104
34
163
51
30
-
-
-
-
-
-
-
-

Guatemala

72
103

Hong Kong


Hungary


Iceland

5

India

151
193
194
178
181
144
182
162
162
152
160
168
99
63
82
186
76
159
153
170
188
157
173
114
159
152
164
175
172
93
137
172
65
178
193
174
157
240
187
182
259
178
172
171
163
55
163
193
165
170
165
169
164
233
198
70
72
163
252
161
158
171
168
173
157
170
147
164
199
160
177
999
154
165
202
153
188
59
175
165
168
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Indonesia

109
-
-

Iran


Ireland

9
5
5
5
11
19
9
5
4
9
14
9
13
17
2
16
5
9
14
14
5
18
5
9
1
0
12
6
2
14
9
0
8
14
8
11
12
12
9
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Isle of Man


Israel

25
30
8
25
20
20
30
42
50
-
-
-

Italy

17
0
42
21
34

Japan

5
-

Jersey

57
8

Kazakhstan

46
24
20
80
74
75
85
67
76
84
95
68
71
93
69
68
76
68
42
66
86
23
74
79
42
40
58
49
59
55
77
51
36
54
125
69
83
108
20
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

19
-

Kosovo

64
116
71
148
106
85
-

Kuwait

-

Kyrgyzstan

25
35
18
32
53
43
50
24
29
27
34
35
8
61
87
-
-
-
-
-
-
-

Laos

61
59
68
-
-

Latvia

8
16
7
8
8
17
8
8
7
8
5
7
13
4
9
12
13
3
13
28
7
0
12
7
12
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Liechtenstein

-

Lithuania

34
-

Madagascar


Malaysia


Mexico


Moldova

147
74
62
74
109
80
38

Mongolia

32

Montenegro

-

Morocco


Myanmar

-

Nepal

62

New Zealand

17
21
21
80
9
13

Niger

47

Nigeria


Norway

21
17
13
17
13

Pakistan

116
145

Philippines

-

Poland

0
13
25

Portugal

17
0
13
21

Romania

127
122
70
119
63
129
76
76
104
78
132
53
99
82
93
107
99
82
85
57
149
129
112
80
119
78
999
152
144
157
93
68
61
80
85
76
30
65
157
46
104
82
0
80
80
99
102
87
127
42
70
59
63
107
107
139
144
147
93
82
134
154
0
53
114
91
102
80
178
46
70
76
102
124
109
117
132
55
139
9
139
102
61
72
157
82
122
89
119
104
149
119
158
78
38
149
89
97
102
46
159
63
119
80
21
102
87
112
93
85
30
57
59
132
80
82
147
55
76
114
65
72
124
38
95
76
93
99
80
107
163
57
137
152
119
119
30
179
97
124
65
107
122
122
63
112
82
87
182
17
124
102
70
137
158
144
91
57
85
137
102
65
0
61
137
104
82
109
184
134
93
63
153
158
99
117
149
112
80
109
87
78
76
82
139
124
137
109
127
109
38
82
99
0
87
85
68
134
97
82
76
80
42
91
50
213
89
72
91
50
5
139
21
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

55
30
63
34
34
70
42
38
21
42
46
63
25
50
-
-
-

Saudi Arabia

-

Senegal

87
61
26
10
87
39
-
-
-

Serbia

183
97
152
162
166
175
98
155
162
39
154
163
185
190
53
155
151
174
162
165
178
114
160
175
185
74
159
153
74
73
164
162
157
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Singapore

30

Slovakia


Slovenia

63
30
-
-
-
-
-
-

Somalia


South Africa

24
52
90
61
33
55
48
14
33
104
47
12
56
-
-
-
-
-

Spain

0
17

Sweden

5
13
5
0
-
-

Switzerland

13
13
0
9
5
21
5
0
17
95
9
34
-

Taiwan

-

Thailand

51
41
28
11
59
32
30
19
43
43
58
26
26
40
34
34
50
27
68
26
40
87
30
59
38
46
124
76
42
38
46
68
61
50
42
91
53
82
95
89
50
57
38
70
55
68
85
65
72
78
76
68
63
55
57
59
59
59
42
61
57
70
68
59
55
55
46
50
76
57
78
72
34
61
63
53
25
53
63
46
42
59
46
65
50
55
38
13
30
50
50
222
55
85
87
30
34
72
59
74
34
59
42
61
63
72
74
34
55
65
102
63
42
53
57
42
42
34
25
34
57
46
53
46
55
0
42
55
85
70
68
42
61
65
61
57
68
61
65
50
25
70
55
57
59
72
80
82
59
63
55
63
59
57
74
53
76
72
55
50
70
68
78
59
25
63
147
46
57
61
85
38
59
61
63
59
55
25
42
181
82
76
65
38
85
17
68
76
72
78
72
70
68
13
57
55
72
34
21
74
63
68
78
68
30
68
55
42
42
59
91
80
87
55
162
97
99
25
65
74
50
50
85
34
46
55
63
65
57
74
70
65
63
65
34
68
50
74
53
93
70
70
46
53
57
76
72
68
74
89
13
72
70
78
46
50
30
72
68
70
76
50
57
76
59
55
70
72
82
38
65
68
57
85
61
70
63
65
59
70
55
59
38
59
34
50
25
78
55
74
50
63
70
70
74
72
57
70
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

13
174
30
21
30
25
17
17
13
5
-

Togo

62

Turkey

132
114
59

Uganda

79
55
59
36
89
84
107
113
110
72
156
73
153
80
90
100
108
83
183
68
85
105
128
115
67
123
99
90
68
50
80
109
115
96
66
78
132
91
104
128
87
107
107
65
157
77
97
77
30
84
101
83
115
80
175
83
57
118
125
92
49
87
116
138
110
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

59
51
129
73
63
53
59
57
67
95
46
69
85
54
58
60
61
93
38
44
70
73
18
76
82
60
48
80
60
63
62
105
70
175
10
49
51
41
58
151
93
57
55
5
59
44
59
64
106
109
24
60
84
116
115
4
73
58
18
57
23
49
51
117
90
28
92
126
46
119
98
60
123
76
63
2
5
2
5
58
10
16
9
11
3
1
3
4
25
2
13
3
3
2
2
3
29
2
23
13
34
5
13
68
5
125
89
52
65
57
57
47
110
57
135
80
80
36
46
64
85
66
83
100
110
116
70
77
78
60
55
23
77
66
111
61
129
166
42
75
71
64
90
17
126
68
64
90
82
79
116
39
61
75
104
77
103
47
57
15
45
49
68
118
75
52
123
57
74
70
61
57
77
95
74
57
80
21
128
90
52
78
88
88
101
78
91
129
122
115
106
27
46
59
69
67
66
74
4
81
112
55
57
18
61
63
143
58
62
81
53
60
99
134
104
118
111
110
121
116
107
56
110
60
0
96
45
111
57
73
66
95
56
53
73
59
38
106
93
95
1
61
116
53
51
53
59
60
140
61
106
106
125
95
61
59
38
116
117
72
82
5
44
102
61
106
71
72
56
101
103
139
124
49
71
54
86
17
82
98
94
61
57
61
113
87
50
32
138
90
58
93
99
59
64
177
130
52
115
56
68
56
54
114
100
110
55
95
92
92
128
53
57
45
42
0
80
142
133
47
59
54
56
64
93
57
81
68
20
115
61
63
74
72
61
53
99
68
68
32
93
72
74
114
55
97
109
89
30
51
70
57
61
64
107
61
4
97
59
53
53
63
136
59
106
111
51
115
18
43
61
56
76
100
116
69
107
119
77
79
69
127
70
52
93
167
54
165
71
65
59
44
112
63
3
53
54
0
34
82
112
56
20
3
102
122
44
20
89
63
59
101
71
50
92
2
111
67
91
57
111
45
9
41
68
63
53
125
62
47
29
57
56
81
12
71
53
120
68
54
85
102
49
87
114
115
92
119
104
111
46
79
62
99
93
70
70
77
64
119
52
119
71
5
15
56
53
11
63
99
153
86
103
40
121
62
62
53
80
63
14
61
77
99
132
107
100
1
89
83
78
22
115
55
77
112
70
73
7
100
60
1
68
53
65
60
40
128
58
73
53
61
78
58
67
136
7
62
57
61
110
57
72
88
130
42
52
62
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Arab Emirates

-

United Kingdom

0
9
21
0
5
5
0
17
9
13
0
5
-
-
-
-

United States

17
13
21
5
17
13
21
17
46
34
13
17
0
25
164
59
17
13
17
21
34
21
34
8
13
13
17
50
13
17
13
21
9
0
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United States of America

17
13
21
5
17
13
21
17
46
34
13
17
0
25
164
59
17
13
17
21
34
21
34
8
13
13
17
50
13
17
13
21
9
0
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown

55

Vietnam

54
50
62
53
46
40
64
53
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius