Jakość powietrza na całym świecie
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (69)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (2) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (11) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (49) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (39) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (22) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (273) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (106) -
Slovenia (4) -
South Africa (6) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (507) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (407) -
United Kingdom (14) -
United States of America (36) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/pl/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

4
4

Angola

48
-

Argentina

4
1
2
13
38
6
4
-
-
-

Armenia

144

Australia

21
9
13
5
5
17
9
17
17
17
25
17
13
0
17
-

Austria

70
-
-

Azerbaijan

93
60
-
-

Belarus

5
26
53
26
69
9
9
17
51
12
36
20
35
40
-
-
-

Belgium

5
93

Brazil

26
5
3
0
1
-

Canada

233
17
5
13
17
13
9
-

Cape Verde

75

Chile

14
8
9
13
19
-

Colombia

19
36

Cyprus

10
8
10

Czech Republic

0
0
0
0
95

Denmark

74
115
19
834
85
-
-
-

Dominican Republic

12

Estonia

32
23
-

Finland

13
-

France

0
25
4
21
-
-

Georgia

-

Germany

17
42
78
21
50
30
21
30
17
104
-

Ghana

109
98
-
-

Greece

30
55
7
5
10
42
61
119
44
54
25
0
7
17
0
42
-
-
-
-
-
-
-
-

Guatemala

38

Iceland

5
1

Indonesia

54
-

Ireland

5
8
7
5
4
9
7
5
10
7
5
9
7
46
7
4
2
7
11
10
9
8
2
6
6
13
8
4
5
16
5
7
9
5
10
10
7
9
6
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

42
34
65
42
61
10
8
70
17
70
-

Italy

17
30
21
-
-

Kazakhstan

63
115
88
125
112
160
100
118
60
67
82
46
81
124
105
134
80
247
150
87
113
166
109
134
78
155
82
202
70
110
110
78
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

63

Kosovo

60
71
71
59
59

Kyrgyzstan

61
110
19
65
69
164
137
132
155
79
113
70
150
122
68
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

15
52
53
38
22
4
75
23
13
6
15
12
262
17
34
3
0
37
12
22
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

62

Lithuania

21

Luxembourg

17

Moldova

25
38
85
72
34
17
17

Montenegro

-

Nepal

159

New Zealand

0
21
17
13
21
53

Norway

17
13
13

Pakistan

192
162

Philippines

15

Poland

13
0
203
13

Portugal

5
17
-

Romania

102
87
104
72
89
102
63
78
137
119
34
21
85
82
104
97
63
65
74
74
93
89
97
57
57
97
65
104
82
89
70
80
91
72
112
85
114
85
117
95
119
13
0
147
104
74
70
91
21
61
173
93
122
70
76
109
82
72
112
70
50
68
70
46
93
50
82
80
87
107
57
70
187
74
91
42
93
72
99
91
63
104
107
151
112
91
68
129
70
76
99
82
82
65
107
82
55
50
72
50
102
70
70
147
46
95
82
82
72
70
93
85
63
25
132
65
102
70
99
82
91
137
80
97
155
124
63
78
834
124
99
95
72
70
91
0
93
119
55
97
117
87
0
129
76
34
72
25
0
61
91
109
17
93
112
70
68
97
155
9
87
112
89
65
55
129
68
85
70
70
91
0
13
63
85
42
17
61
70
70
13
97
168
25
80
129
21
34
30
122
78
124
87
87
76
76
87
85
112
50
107
70
82
63
17
104
89
57
137
63
34
13
82
149
104
137
124
0
80
80
102
99
25
72
97
59
80
74
25
97
93
30
82
72
97
74
102
93
70
134
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

30
25
25
25
30
21
-
-

Senegal

93
65
68
67
-
-

Serbia

46
56
38
67
100
48
53
79
55
53
24
42
52
28
45
69
91
78
113
46
27
73
43
46
21
171
149
1
40
21
34
27
30
39
53
52
47
38
15
58
27
46
84
42
55
53
34
55
63
47
57
65
65
31
106
42
55
42
50
115
53
44
167
15
113
35
98
93
70
52
47
95
129
14
55
55
175
66
34
38
160
61
16
78
28
78
23
57
72
84
58
13
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

68
59
104
-

South Africa

20
39
63
20
17
14

South Korea

-

Spain

21
0
5

Sweden

85
0
78
114
74
5

Switzerland

25
5
99
0
17
9
13
17
0

Tajikistan

363
373
355
310
360

Thailand

115
95
15
12
7
40
91
58
113
70
14
13
32
30
90
7
17
13
78
17
82
124
87
63
89
109
13
114
132
93
72
82
91
87
95
107
91
30
122
72
91
53
25
46
114
107
117
61
72
50
5
95
139
61
21
57
59
109
95
63
53
34
164
129
17
50
112
80
124
97
50
85
85
172
25
78
117
93
65
59
46
68
25
63
132
93
55
157
99
102
46
97
165
74
122
109
57
13
142
152
119
157
153
95
160
97
154
89
21
13
80
55
72
87
76
151
119
124
104
78
59
34
76
107
102
13
59
72
87
59
68
65
68
21
17
82
97
82
80
117
137
119
34
132
34
63
129
70
124
114
109
129
50
63
21
70
132
109
122
17
132
89
76
55
89
95
119
124
139
68
95
152
97
157
97
70
59
74
180
124
70
55
17
61
61
13
50
46
61
17
61
87
99
104
53
30
17
59
97
34
13
5
70
63
21
42
13
13
30
9
25
107
134
17
34
61
21
132
76
85
55
114
76
68
97
87
74
38
93
72
158
34
34
46
117
34
78
70
70
95
152
53
139
102
17
89
122
102
25
46
21
13
78
112
13
129
95
65
50
50
46
21
57
74
91
97
112
13
61
46
97
25
74
30
144
57
107
85
76
50
85
61
72
87
142
76
34
17
89
142
70
55
13
65
91
82
59
183
89
85
82
25
57
117
59
13
97
99
87
78
78
57
65
55
74
74
61
72
78
63
46
78
59
34
5
87
127
89
93
114
99
76
129
152
119
124
38
21
87
124
72
109
109
109
89
89
63
114
38
63
13
57
76
91
72
119
21
5
25
97
95
53
57
107
55
9
147
46
74
82
154
25
127
99
55
21
109
38
151
25
87
117
70
87
42
53
102
109
107
38
112
95
93
50
97
65
112
68
57
82
38
127
109
85
144
30
99
25
102
50
129
5
30
21
102
72
85
57
91
95
97
107
59
114
97
107
53
38
46
85
70
17
82
89
97
68
72
102
34
38
91
95
17
97
104
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

13
13
50
0
21
5
17
17
9
-

Togo

-

Turkey

61
140
46
-

Uganda

180
100
53
53
88
123
82
149
29
125
165
78
149
72
84
83
59
30
116
52
75
111
179
135
134
161
54
89
81
164
149
38
43
55
61
107
72
48
65
60
98
57
69
155
73
68
54
51
79
164
57
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

25
14
60
44
16
54
73
35
28
83
69
51
158
33
56
13
55
13
24
25
74
15
39
2
17
50
72
44
0
21
51
7
107
28
56
53
13
56
5
79
35
21
39
38
93
84
61
52
338
27
25
73
122
56
69
3
28
28
88
33
59
65
51
113
20
82
27
0
3
5
18
0
6
70
29
38
40
34
42
10
41
4
4
9
27
1
1
8
1
45
26
14
15
27
30
6
3
5
33
5
32
33
3
78
74
17
60
9
4
93
57
62
22
86
16
63
6
21
21
29
30
46
50
9
85
50
56
67
117
17
20
46
54
18
20
14
68
58
74
16
15
59
68
41
76
13
63
55
9
34
10
107
96
105
64
72
97
26
24
33
27
21
33
25
24
13
9
68
59
42
63
28
11
23
19
29
44
23
34
10
75
31
75
66
3
48
19
16
53
61
52
14
52
26
26
34
25
19
26
62
23
22
50
68
27
18
25
32
16
31
53
19
50
27
37
18
15
58
47
34
26
31
20
30
34
243
42
57
57
11
18
19
31
66
158
70
41
0
26
26
23
22
83
18
20
62
65
67
40
39
18
67
42
24
70
65
52
12
21
38
78
58
67
72
39
20
35
40
26
10
27
67
26
16
56
27
24
28
119
92
46
17
64
18
63
21
19
30
46
46
0
11
53
21
26
65
72
125
62
67
64
21
111
67
21
15
78
10
20
24
9
18
65
30
31
1
16
25
48
44
29
68
18
25
56
61
16
25
21
60
16
26
39
42
27
22
5
14
61
95
87
63
21
91
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

21
0
13
0
0
17
5
9
30
9
9
104
0
5

United States of America

13
0
13
21
38
9
72
5
13
21
42
13
1
17
13
21
5
17
9
25
13
21
25
72
17
50
68
30
-
-
-
-
-
-
-
-

Vietnam

31
183
189
157
67
80
116
174
169

Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius