The Plantower PMS3003 Air Quality Sensor experiment
Real-time Air Quality readings from the PMS3003

Share: aqicn.org/sensor/pms3003/vn/
For a complete list of all the Air Quality Sensors test on the World Air Quality Index project, check our sensor overview page.

The PMS 3003 Sensor

The PMS 3003 Sensor is the third generation evolution of the PMS1003 developped by plantower (chinese name: 攀藤 (pānténg).

Specifications

This is the specification for the PMS3003. One should not consider all those values for granted as there is quite often a big difference between what is said to be possible and what is actually possible (and this is why we are setting up all our experiments).
 • Parameters :Index  (Unit )
 • Measuring range :0.3 to 1.0 ; 1.0 to 2.5 ; 2.5 to 10  (mm)
 • Counting efficiency :50%@0.3um 98% @> = 0.5 um 
 • Response time :≤ 10  sec
 • DC supply voltage :5 V
 • Operating current :120  mA
 • Standby Current :≤ 200  µA
 • Data interface level :L <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3  V
 • Operating temperature range :-20 ~ + 50  °C
 • Operating humidity range :0 to 99% 
 • MTBF :≥ 3  Year
 • Size :65 × 42 × 23  mm

Inside look at the sensor

Compared to the PMS1003, the PMS3003 is just a mechanical size reduction - the electronic is the same. In the former mechanisms, there used to be a mechanical air chamber, which is now removed a replaced by a simple hole over the diode. This is probably because their attempt to imitate Dylos' pressure drop patent proved to be inefficient in the first generation.
The electronic components are the same, at least for the main CPU, a Cypress CY8C4245. That's a bit disapointing since a higher frequency CPU/ADC could help for the advanced processing so much needed for better understand the air quality. Hopefully this is something we will find in the 7th generation sensor, which is comming quite soon. Stay tunned!
Playing arround with this sensor is quite simple as it exports a serial interface. The pin-out in the following:
 • PIN1  :VCC :Power Supply (5V).
 • PIN2  :GND :Ground.
 • PIN3  :SET :Standby mode (when 0), operating mode (when 1)
 • PIN4  :RXD :Serial receive / TTL level @ 3.3V.
 • PIN5  :TXD :Serial transmit / TTL level @ 3.3V.
 • PIN6  :RESET :Module reset / TTL level @ 3.3V.
 • PIN7,8 :NC :Not connected.

Real-time data

There are two co-located PMS3003 sensors (both are outside). First PMS 3003 outdoor readings are:
 • PM1 count: -,
 • PM2.5 count: -,
 • PM10 count: -,
 • updated on - - (China time).
Second PMS 3003 outdoor readings are:
 • PM1 count: -,
 • PM2.5 count: -,
 • PM10 count: -,
 • updated on - - (China time).

Time series graphs
--

For the list of all air quality sensors, check the Sensor Overview page

Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius