Dịch vụ bản đồ chất lượng không khí Asean

Posted on September 20th 2015
(re-edited on December 31st 2019)
Share: aqicn.org/faq/2015-09-20/asean-air-quality-tile-map-service/vn/

This is a small contribution form the World Air Quality Index project to the ASMC - ASEAN Specialised Meteorological Centre (asmc.asean.org) during this heavy period of Haze in South Asia.


We have updated our tile map webservice based on the PM10 raw concentration color scale defined on asmc-haze-air-quality page. This service can be used to overlay the current PM10 concentration on any existing map (eg google map - see example below).


The color codes on this map correspond to the ASEAN PM10 color scale.

LEGEND:
PM10
(ug/m3)
Air Quality Description
< 50
Good
51 - 150
Moderate
151 - 350
Unhealhty
351 - 420
Very Unhealhty
≥ 420
Hazardous
Data not available

Note: For all countries except Malaysia and Brunei, the data is based on the 24-hour PM10 average. For Malaysia and Brunei, the data is based on the 24 hours[1] PSI average which is most likely caused by PM10 in this period of haze.
To add the tile overlay to a google map, you jsut need to add the following code: (You can also refer to this article for a full explanation)

<script>#NBSP##EOL#var#NBSP#waqiMapOverlay#NBSP#=#NBSP#new#NBSP#google.maps.ImageMapType({#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#getTileUrl:#NBSP#function(coord,#NBSP#zoom)#NBSP#{#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#return#NBSP#'https://tiles.waqi.info/tiles/asean-pm10/'#NBSP#+#NBSP#zoom#NBSP#+#NBSP#"/"#NBSP#+#NBSP#coord.x#NBSP#+#NBSP#"/"#NBSP#+#NBSP#coord.y#NBSP#+#NBSP#".png";#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#},#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#name:#NBSP#"Asean#NBSP#PM10#NBSP#concentration",#NBSP##EOL##NBSP#});#NBSP##EOL##NBSP##EOL#googleMap.overlayMapTypes.insertAt(0,waqiMapOverlay);#NBSP##EOL#</script>[1] raw (unaveraged) hourly data is not publically available for Malaysia


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

-Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50TốtChất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100Trung bìnhChất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150Không tốt cho người nhạy cảmNhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200Có hại cho sức khỏeMỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300Rất có hại cho sức khỏeCảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+Nguy hiểmCảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius