Asean Air Quality Tile Map Service

Posted on September 20th 2015
(re-edited on December 31st 2019)
Share: aqicn.org/faq/2015-09-20/asean-air-quality-tile-map-service/pl/

This is a small contribution form the World Air Quality Index project to the ASMC - ASEAN Specialised Meteorological Centre (asmc.asean.org) during this heavy period of Haze in South Asia.


We have updated our tile map webservice based on the PM10 raw concentration color scale defined on asmc-haze-air-quality page. This service can be used to overlay the current PM10 concentration on any existing map (eg google map - see example below).


The color codes on this map correspond to the ASEAN PM10 color scale.

LEGEND:
PM10
(ug/m3)
Air Quality Description
< 50
Good
51 - 150
Moderate
151 - 350
Unhealhty
351 - 420
Very Unhealhty
≥ 420
Hazardous
Data not available

Note: For all countries except Malaysia and Brunei, the data is based on the 24-hour PM10 average. For Malaysia and Brunei, the data is based on the 24 hours[1] PSI average which is most likely caused by PM10 in this period of haze.
To add the tile overlay to a google map, you jsut need to add the following code: (You can also refer to this article for a full explanation)

<script>#NBSP##EOL#var#NBSP#waqiMapOverlay#NBSP#=#NBSP#new#NBSP#google.maps.ImageMapType({#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#getTileUrl:#NBSP#function(coord,#NBSP#zoom)#NBSP#{#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#return#NBSP#'https://tiles.waqi.info/tiles/asean-pm10/'#NBSP#+#NBSP#zoom#NBSP#+#NBSP#"/"#NBSP#+#NBSP#coord.x#NBSP#+#NBSP#"/"#NBSP#+#NBSP#coord.y#NBSP#+#NBSP#".png";#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#},#NBSP##EOL##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP##NBSP#name:#NBSP#"Asean#NBSP#PM10#NBSP#concentration",#NBSP##EOL##NBSP#});#NBSP##EOL##NBSP##EOL#googleMap.overlayMapTypes.insertAt(0,waqiMapOverlay);#NBSP##EOL#</script>[1] raw (unaveraged) hourly data is not publically available for Malaysia


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

-Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius