Cập nhật chỉ số chất lượng không khí Ozone mặt đất với Instant Cast

Posted on May 18th 2015
Share: aqicn.org/faq/2015-05-18/ground-ozone-air-quality-index-update-with-instant-cast/vn/


(Attribution: Houston Clean Air Network )

The ground Ozone Air Quality Index calculation has just been updated to follow the Instant Cast concept, i.e. to report the pollution right now instead of the pollution from the previous hours. For more information about the Instant Cast, please refer to this article.

The calculation for the Ozone Index is now using the hourly reading, instead of the previous 8 hours average, but still applying the same 8 hours AQI breakpoints formula for AQI below 100. The previous procedure for calculating the 8-hour average concentrations is not used any more for Instant reporting. Above AQI 100, the normal 1 hour Ozone breakpoints are used (while before, the AQI above 100 was defined as the maximum of the 1 hour and 8 hours readings).

The graph on the right is summarizing the breakpoints in use. The green line is the one corresponding the "Ozone Instant Cast" breakpoints in use on the World Air Quality Index project

Index Values
Color coding
AQI Category1-hour
breakpoints
(ppm)
8-hours
breakpoints
(ppm)
8-hours breakpoints
proposed new
standard from US EPA
0 - 50
Good-0 - 600 - 50
51 - 100
Moderate-60 - 7550 - 65
101 – 150
Unhealthy
for Sensitive Groups
125 - 16575 – 9565 - 85
151 – 200
Unhealthy165 - 20595 – 11585 - 105
201 – 300
Very Unhealthy205 - 405115 – 375105 - 200
301 – 500
Hazardous405 - 505--

The US EPA EPA is proposing to strengthen the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) for ground-level ozone, based on extensive scientific evidence about ozone's effects (more information). This new standard (plotted in grey in the above graph) is only for 8 hours average breakpoints, and since it is not yet approved - it is not used for the "Ozone Instant Cast" breakpoints.
oOo

For those interested in understanding how this scale compares with the scale used by other countries, the first important point to pay attention to is that the the concentration unit used for the scales can vary: For the US EPA, the Ozone concentrations are expressed in ppm (particles per million) while for many other countries, including India and China, it is expressed in µg/m3;

Therefore, the first step for comparing the scales is to use a primary concentration unit. In this case, ppm is kept as the primary unit. The conversion from µg/m3; is somewhat straightforward and consists in multiplying the number of particles by the molecular mass of the ozone times the density of air.

The density of air is dependent on the ambient temperature and atmospheric pressure, but, in order to simplify, a common assumption of a 25 degrees Celsius ambient temperature and 1 atmospheric pressure is used. Under those conditions, the following formula is used for the conversion:
Ozone Concentration (ppb) = 2.1414 x Ozone Concentration (µg/m3)
The scales can now be compared on the same ppm scale, and the two graphs below shows the respective scales for 8 hour and 1 hour. So, once again, as it has been seen many times before, the scales used outside of US are actually much more safe than the one in US!

Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

-Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50TốtChất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100Trung bìnhChất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150Không tốt cho người nhạy cảmNhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200Có hại cho sức khỏeMỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300Rất có hại cho sức khỏeCảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+Nguy hiểmCảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius