Czy maski naprawdę potrafią filtrować cząstki tak małe jak PM 2.5 ?

Posted on February 3rd 2013
Share: aqicn.org/faq/2013-02-03/can-masks-really-filter-the-particulate-matter-as-small-as-pm25/pl/

While discussing today about the faq entry on PM10 versus PM2.5 which I posted yesterday, my friend Klaus challenged on the usefulness of protection masks. He was actually wondering if the modern masks can nowadays really filter efficiently all the small harmful PM2.5 particulate matter?

Actually, this is a very good question! If you have to wear a mask in Beijing, then better to make sure that it really filters the bad particulates. Since I did not have the answer to his question, I just dropped an email to Francis Chu from the Singapore totobobo® mask manufacturing company, who replied in almost no time:
Yes, our Totobobo mask is able to cut down 99.85% of 0.1 microns particles.

You can download the lab report: totobobo.com/download/F96-NelsonLab-test.pdf

For the readers not familiar with particles size, PM10 refers to particles smaller than 10 micrometer, and for PM2.5, it refers to smaller than 2.5 micrometers. So, filtering out all the particulates smaller than "0.1 microns (same as 0.1 micrometers)", means that it can filter particles 25 times smaller than the harmful PM2.5! So, no worries Klaus, the newest technologies are definitely efficient!

For more information about particles size, you can refer to the wikipedia page. If you want to learn more about how air filters are actually tested, or how the various mask brands compare to each other, check this very informative totobobo blog entry.

And if you just want to get your own totobobo mask, click here.

(中文版请点击此处 )


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

-Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius