Air Quality Historical Data Platform
Institution & University Registration


Since the begining, the World Air Quality Index (WAQI) project team has always been keen on providing a transparent Air Qualitty Infomration to the world citizens.
The WAQI project has also always been keen on providing historical Air Quality Data to relevant institutions and organizations working in the area of environmental awareness, air quality monitoring, as well as health and epidemiological studies. Here are few of our partners and colleagues to which we have been providing historical air quality data information:

United FrameworkIn order to make the historical Air Quality Data dissemination even more relevant, the World Air Quality Index team has been investigating with the most relevant international institutions the possibility to setup an open data framework. Here are fews of the institutions we have engaged:

  • WHO - World Health Organization
  • UNEP - United Nation Environmental Program
  • UNIDO - United Nation Industrial Development Organization
  • WMO - World Meteorological Organization
  • GEO - Group on Earth Observations
  • WRI - World Resource Institute
  • CCA - Climate & Clean Air Coalition

The open data framework objective is to provide unlimited and free access the world historical and real-time Air Quality data from the 70+ countries covered on aqicn.org Everyone - both institutions as well as citizens - agrees that this is not only a good idea, but that it should *just* happen.

Supporting the Project

The World Air Quality project might look big, but it is actually a small and motivated team who is doing the work.

The project has never received any financial support or fundings from any of the above world institutions, nor from any government or NGO. The project income is based on advertising, and the largest part of it is used to support the IT cost. The rest of the income is used for attending conferences as well as several experimentations and monitor & sensor development.

Developing this open data platform requires time and effort. It does not just happens overnight, but it is the fruit of collaboration between environmental and health scientists and engineers. It requires more IT infrastructure and dedicated engineers for the implementation. This is why we need help. Your help! Check the contribute for more info.

Inquiry & Registration

If you are from an international institution, organization or university and want to join this effort, please register your interest with the form below. Note that this registration is only at intent level, for us to consolidate the list of all interested parties, and does not bound you to any obligations.
Institution & University Registration - subscription form
Enter your name - eg "John Doe"
Enter your email address - eg "john.doe@mail.com"
Enter your organization - eg "Harvard Business School"
Enter your position - eg "Student, Researcher, Head"
Data Period - eg "June 2018" to "August 2018"
to
Data Frequency - eg "Daily"
Write few words about your request - eg: "I would like to get the daily max AQI for Berlin for Winter 2014", "I would like to know the hourly concentration of SO2 for Civil Lines in Delhi on June 18th 2015", "I would like to support your project and give you hand", ..

Data Credits

The open data framework would not be possible without the work from the worldwide EPA, which should get the credits for their monitoring programs.

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius