Ô nhiễm không khí tại Zhuzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Zhuzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Zhuzhou
170
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Tư 21
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
170Zhuzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.122189
PM10 AQI
111Zhuzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.57117
NO2 AQI
15Zhuzhou NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1257
SO2 AQI
5Zhuzhou SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.410
CO AQI
8Zhuzhou CO (Khí CO) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.634
Nhiệt độ.
15Zhuzhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).623
Áp suất không khí
1026Zhuzhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161026
Độ ẩm
51Zhuzhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).35100
Gió
8Zhuzhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Zhuzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.