Ô nhiễm không khí tại 金清, Taizhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của 金清, Taizhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực 金清, Taizhou
-
no data
Đã cập nhật cn, 2 tháng 10 2022
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-金清, Taizhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2561
PM10 AQI
-金清, Taizhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1541
O3 AQI
-金清, Taizhou O3 (Ô-zôn) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.722
NO2 AQI
-金清, Taizhou NO2 (Khí NO2) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
SO2 AQI
-金清, Taizhou SO2 (Khí SO2) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
CO AQI
-金清, Taizhou CO (Khí CO) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
Nhiệt độ.
-金清, Taizhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2528
Áp suất không khí
-金清, Taizhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10041006
Độ ẩm
-金清, Taizhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8699
Gió
-金清, Taizhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).26
Rain
-金清, Taizhou r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại 金清, Taizhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.