Ô nhiễm không khí tại Quzhou University, Quzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Quzhou University, Quzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Quzhou University, Quzhou
68
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 0
Nhiệt độ.: 7°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
68Quzhou University, Quzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.68177
PM10 AQI
34Quzhou University, Quzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.34112
NO2 AQI
17Quzhou University, Quzhou NO2 (Khí NO2) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.724
SO2 AQI
4Quzhou University, Quzhou SO2 (Khí SO2) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.36
CO AQI
5Quzhou University, Quzhou CO (Khí CO) measured by Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.58
Nhiệt độ.
7Quzhou University, Quzhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).713
Áp suất không khí
1020Quzhou University, Quzhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10181022
Độ ẩm
37Quzhou University, Quzhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3772
Gió
4Quzhou University, Quzhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).26

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Quzhou University, Quzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.