Ô nhiễm không khí tại Yiyang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Yiyang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Yiyang
155
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Năm 8
Nhiệt độ.: 10°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
155Yiyang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.99187
PM10 AQI
63Yiyang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5994
NO2 AQI
10Yiyang NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1035
SO2 AQI
3Yiyang SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.315
CO AQI
7Yiyang CO (Khí CO) measured by :
 • Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.663
Nhiệt độ.
10Yiyang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).923
Áp suất không khí
1030Yiyang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10171030
Độ ẩm
57Yiyang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3587
Gió
6Yiyang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Yiyang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.