Ô nhiễm không khí tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh
-
no data
Đã cập nhật cn, 16 tháng 7 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh, Vietnam PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Ho Chi Minh City Air Quality Monitor - Embassy of the United States.
Values are converted to the US EPA AQI standard.42119
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh, Vietnam  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2533
Áp suất không khí
-Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh, Vietnam  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10031010
Độ ẩm
-Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh, Vietnam  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).70100
Gió
-Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh, Vietnam  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).08

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh, Vietnam no data - cn, 16 tháng 7 2023 18:00

Air Quality Data provided by the Ho Chi Minh City Air Quality Monitor - Embassy of the United States (vn.usembassy.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.