Ô nhiễm không khí tại Bad River, Wisconsin: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bad River, Wisconsin: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bad River, Wisconsin
-
no data
Đã cập nhật t7, 18 tháng 11 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Bad River, Wisconsin, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • Wisconsin Department Of Natural Resources
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1212
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Bad River, Wisconsin, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-411
Áp suất không khí
-Bad River, Wisconsin, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111026
Độ ẩm
-Bad River, Wisconsin, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4496
Gió
-Bad River, Wisconsin, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).07

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bad River, Wisconsin, USA no data - t6, 17 tháng 11 2023 14:00

Air Quality Data provided by the Wisconsin Department Of Natural Resources (airquality.wi.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.