Ô nhiễm không khí tại Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania
-
no data
Đã cập nhật t6, 2 tháng 12 2016
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Bureau of Air Quality, Pennsylvania s Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3095
PM10 AQI
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Bureau of Air Quality, Pennsylvania s Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.237
O3 AQI
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Bureau of Air Quality, Pennsylvania s Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
CO AQI
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA CO (Khí CO) measured by :
 • Bureau of Air Quality, Pennsylvania s Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
Nhiệt độ.
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-54
Áp suất không khí
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9871025
Độ ẩm
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6094
Gió
-Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).02

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Liberty 2, Allegheny, Pennsylvania, USA no data - t5, 1 tháng 12 2016 22:00

Air Quality Data provided by the Bureau of Air Quality, Pennsylvania's Department of Environmental Protection (dep.pa.gov)

Note that the measurement for and PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) are taken from the station USA:Pennsylvania/Allegheny/Liberty and the measurements for PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), O3 (Ô-zôn) and CO (Khí CO) are taken from the station Glassport High Street, Allegheny, Pennsylvania

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.