Ô nhiễm không khí tại Oakridge, Oregon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Oakridge, Oregon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Oakridge, Oregon
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Oakridge, Oregon, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-56
Áp suất không khí
-Oakridge, Oregon, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2929
Độ ẩm
-Oakridge, Oregon, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9195
Gió
-Oakridge, Oregon, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Oakridge, Oregon, USA no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by the Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) (oregon.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.