Ô nhiễm không khí tại Ponca City, Oklahoma: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ponca City, Oklahoma: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ponca City, Oklahoma
23
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 16
Nhiệt độ.: 13°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
23Ponca City, Oklahoma, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Oklahoma Department of Environmental Quality
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1658
PM10 AQI
12Ponca City, Oklahoma, USA PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Oklahoma Department of Environmental Quality
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.720
SO2 AQI
-Ponca City, Oklahoma, USA SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Oklahoma Department of Environmental Quality
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
13Ponca City, Oklahoma, USA t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-513
Áp suất không khí
1022Ponca City, Oklahoma, USA p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10221029
Độ ẩm
50Ponca City, Oklahoma, USA h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4993
Gió
4Ponca City, Oklahoma, USA w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ponca City, Oklahoma, USA Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 16:00

Air Quality Data provided by the Oklahoma Department of Environmental Quality (deq.state.ok.us)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.