Ô nhiễm không khí tại Ewing, NewJersey: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ewing, NewJersey: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ewing, NewJersey
-
no data
Đã cập nhật t6, 15 tháng 1 2016
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Ewing, NewJersey, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • NJDEP/DAQ - New Jersey Department of Environmental Protection - Division of Air Quality
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.145
O3 AQI
-Ewing, NewJersey, USA O3 (Ô-zôn)  measured by :
 • NJDEP/DAQ - New Jersey Department of Environmental Protection - Division of Air Quality
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.129
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Ewing, NewJersey, USA  t (nhiệt độ)  measured by Weather Underground.-77
Áp suất không khí
-Ewing, NewJersey, USA  p (pressure)  measured by Weather Underground.10121020
Độ ẩm
-Ewing, NewJersey, USA  h (humidity)  measured by Weather Underground.3289

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ewing, NewJersey, USA no data - t5, 14 tháng 1 2016 21:00

Air Quality Data provided by NJDEP/DAQ - New Jersey Department of Environmental Protection - Division of Air Quality (nj.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.