Ô nhiễm không khí tại Allen Park, Michigan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Allen Park, Michigan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Allen Park, Michigan
-
no data
1 day, 3 hours ago
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Allen Park, Michigan, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Michigan Department of Environmental Quality.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1454
PM10 AQI
-Allen Park, Michigan, USA PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Michigan Department of Environmental Quality.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1124
O3 AQI
-Allen Park, Michigan, USA O3 (Ô-zôn) measured by Michigan Department of Environmental Quality.
Values are converted to the US EPA AQI standard.122
SO2 AQI
-Allen Park, Michigan, USA SO2 (Khí SO2) measured by Michigan Department of Environmental Quality.
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
-Allen Park, Michigan, USA CO (Khí CO) measured by Michigan Department of Environmental Quality.
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
Nhiệt độ.
-Allen Park, Michigan, USA t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-75
Áp suất không khí
-Allen Park, Michigan, USA p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121022
Độ ẩm
-Allen Park, Michigan, USA h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5593
Gió
-Allen Park, Michigan, USA w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).311

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Allen Park, Michigan, USA no data - t5, 30 tháng 11 2023 11:00

Air Quality Data provided by the Michigan Department of Environmental Quality (michigan.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.