Ô nhiễm không khí tại Edgewood, Maryland: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Edgewood, Maryland: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Edgewood, Maryland
21
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 10
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
21Edgewood, Maryland, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • Air Now - US EPA - Maryland state
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.534
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
0Edgewood, Maryland, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-59
Áp suất không khí
1022Edgewood, Maryland, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10101023
Độ ẩm
51Edgewood, Maryland, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4073
Gió
2Edgewood, Maryland, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).09

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Edgewood, Maryland, USA Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 10:00

Air Quality Data provided by Air Now - US EPA - Maryland state (mde.state.md.us)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.