Ô nhiễm không khí tại Highway 99, Lane: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Highway 99, Lane: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Highway 99, Lane
-
no data
Đã cập nhật t7, 25 tháng 9 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Highway 99, Lane, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by LRAPA: Lane Regional Air Protection Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1250
PM10 AQI
-Highway 99, Lane, USA PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by LRAPA: Lane Regional Air Protection Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.527
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Highway 99, Lane, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1223
Áp suất không khí
-Highway 99, Lane, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161027
Độ ẩm
-Highway 99, Lane, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4798
Gió
-Highway 99, Lane, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Highway 99, Lane, USA no data - t6, 24 tháng 9 2021 14:00

Air Quality Data provided by the LRAPA: Lane Regional Air Protection Agency (lrapa.org)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.