Ô nhiễm không khí tại Mccall Usfs, Idaho: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Mccall Usfs, Idaho: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Mccall Usfs, Idaho
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 4
Nhiệt độ.: -4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Mccall Usfs, Idaho, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • Idaho Department of Environmental Quality
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.17104
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-4Mccall Usfs, Idaho, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-133
Áp suất không khí
1007Mccall Usfs, Idaho, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071017
Độ ẩm
100Mccall Usfs, Idaho, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).43100
Gió
2Mccall Usfs, Idaho, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Mccall Usfs, Idaho, USA Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 04:00

Air Quality Data provided by the Idaho Department of Environmental Quality (airquality.deq.idaho.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.