Ô nhiễm không khí tại Rifle PM, Colorado: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Rifle PM, Colorado: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Rifle PM, Colorado
-
no data
Updated 1 days ago
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Rifle PM, Colorado, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Colorado Department of Environmental Protection.
Values are converted to the US EPA AQI standard.525
O3 AQI
-Rifle PM, Colorado, USA O3 (Ô-zôn)  measured by Colorado Department of Environmental Protection.
Values are converted to the US EPA AQI standard.219
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Rifle PM, Colorado, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-135
Áp suất không khí
-Rifle PM, Colorado, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10241033
Độ ẩm
-Rifle PM, Colorado, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3585
Gió
-Rifle PM, Colorado, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).23

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Rifle PM, Colorado, USA no data - t3, 28 tháng 11 2023 11:00

Air Quality Data provided by the Colorado Department of Environmental Protection (colorado.gov)

Note that the measurement for and O3 (Ô-zôn) are taken from the station USA:Colorado/Rifle Ozone

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.