Ô nhiễm không khí tại Liverpool Speke: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Liverpool Speke: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Liverpool Speke
114
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Bảy 4
Nhiệt độ.: -5°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
114Liverpool Speke, United Kingdom PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK.
Values are converted to the US EPA AQI standard.30114
PM10 AQI
40Liverpool Speke, United Kingdom PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1340
O3 AQI
1Liverpool Speke, United Kingdom O3 (Ô-zôn) measured by UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK.
Values are converted to the US EPA AQI standard.113
NO2 AQI
20Liverpool Speke, United Kingdom NO2 (Khí NO2) measured by UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1036
SO2 AQI
4Liverpool Speke, United Kingdom SO2 (Khí SO2) measured by UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK.
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
Nhiệt độ.
-5Liverpool Speke, United Kingdom t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-54
Áp suất không khí
1013Liverpool Speke, United Kingdom p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10051013
Độ ẩm
92Liverpool Speke, United Kingdom h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).69100
Gió
2Liverpool Speke, United Kingdom w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Liverpool Speke, United Kingdom Không tốt cho người nhạy cảm - t7, 2 tháng 12 2023 04:00

Air Quality Data provided by UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK (uk-air.defra.gov.uk)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.