Ô nhiễm không khí tại BeeGreen, Ivano-Frankivsk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của BeeGreen, Ivano-Frankivsk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực BeeGreen, Ivano-Frankivsk
-
no data
Đã cập nhật t6, 6 tháng 8 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • Eco City, Ivano Frankivs
 • Ukraine SensorNet.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1253
PM10 AQI
-BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by :
 • Eco City, Ivano Frankivs
 • Ukraine SensorNet.
Values are converted to the US EPA AQI standard.623
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1732
Áp suất không khí
-BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10031016
Độ ẩm
-BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).74100
Gió
-BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí BeeGreen, Ivano-Frankivsk, Ukraine no data - t6, 6 tháng 8 2021 03:00

Air Quality Data provided by the Eco City, Ivano Frankivs (eco-city.org.ua)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.