Ô nhiễm không khí tại Kocaeli Golcuk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kocaeli Golcuk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kocaeli Golcuk
32
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 20
Nhiệt độ.: 11°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
32Kocaeli Golcuk, Turkey PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2237
PM10 AQI
13Kocaeli Golcuk, Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.615
O3 AQI
10Kocaeli Golcuk, Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.332
NO2 AQI
24Kocaeli Golcuk, Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.640
SO2 AQI
14Kocaeli Golcuk, Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1418
CO AQI
4Kocaeli Golcuk, Turkey CO (Khí CO) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.18
Nhiệt độ.
11Kocaeli Golcuk, Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1018
Áp suất không khí
1019Kocaeli Golcuk, Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10031020
Độ ẩm
93Kocaeli Golcuk, Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).44100
Gió
2Kocaeli Golcuk, Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).111

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kocaeli Golcuk, Turkey Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 20:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Note that the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Kocaeli Izmit

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.