Ô nhiễm không khí tại Kocaeli Gebze OSB: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kocaeli Gebze OSB: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kocaeli Gebze OSB
52
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 5
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
52Kocaeli Gebze OSB, Turkey PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2454
PM10 AQI
18Kocaeli Gebze OSB, Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1120
O3 AQI
31Kocaeli Gebze OSB, Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.931
NO2 AQI
13Kocaeli Gebze OSB, Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1313
SO2 AQI
3Kocaeli Gebze OSB, Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.36
CO AQI
2Kocaeli Gebze OSB, Turkey CO (Khí CO) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
Nhiệt độ.
15Kocaeli Gebze OSB, Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).317
Áp suất không khí
1002Kocaeli Gebze OSB, Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021019
Độ ẩm
72Kocaeli Gebze OSB, Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4075
Gió
8Kocaeli Gebze OSB, Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).211

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kocaeli Gebze OSB, Turkey Trung bình - t4, 29 tháng 11 2023 05:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Note that the measurements for PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) and NO2 (Khí NO2) are taken from the station Kocaeli Gebze and the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Tuzla

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.