Ô nhiễm không khí tại Bayburt: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bayburt: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bayburt
27
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 0
Nhiệt độ.: -2°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
27Bayburt, Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2742
O3 AQI
15Bayburt, Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.116
NO2 AQI
22Bayburt, Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1640
SO2 AQI
4Bayburt, Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
Nhiệt độ.
-2Bayburt, Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-311
Áp suất không khí
1026Bayburt, Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10231027
Độ ẩm
92Bayburt, Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).43100
Gió
1Bayburt, Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).11

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bayburt, Turkey Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 00:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.