Ô nhiễm không khí tại Ankara (Kayas): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ankara (Kayas): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ankara (Kayas)
-
no data
Đã cập nhật t3, 14 tháng 11 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Ankara (Kayas), Turkey PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.15122
PM10 AQI
-Ankara (Kayas), Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3663
O3 AQI
-Ankara (Kayas), Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1424
NO2 AQI
-Ankara (Kayas), Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.518
SO2 AQI
-Ankara (Kayas), Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
CO AQI
-Ankara (Kayas), Turkey CO (Khí CO) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1923
Nhiệt độ.
-Ankara (Kayas), Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).918
Áp suất không khí
-Ankara (Kayas), Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121019
Độ ẩm
-Ankara (Kayas), Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).55100
Gió
-Ankara (Kayas), Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ankara (Kayas), Turkey no data - t3, 14 tháng 11 2023 08:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Siteler and the measurements for NO2 (Khí NO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Mamak Yaygınlaştırma

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.