Ô nhiễm không khí tại Izmir (Bornova): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Izmir (Bornova): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Izmir (Bornova)
55
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 21
Nhiệt độ.: 17°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
55Izmir (Bornova), Turkey PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5372
PM10 AQI
34Izmir (Bornova), Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3342
O3 AQI
6Izmir (Bornova), Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.317
NO2 AQI
1Izmir (Bornova), Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
SO2 AQI
7Izmir (Bornova), Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.67
CO AQI
8Izmir (Bornova), Turkey CO (Khí CO) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.311
Nhiệt độ.
17Izmir (Bornova), Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1322
Áp suất không khí
1016Izmir (Bornova), Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10051016
Độ ẩm
83Izmir (Bornova), Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5294
Gió
2Izmir (Bornova), Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17
Rain
-Izmir (Bornova), Turkey r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).099

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Izmir (Bornova), Turkey Trung bình - t5, 30 tháng 11 2023 21:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Bornova

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.